OFERTA 
IGORA ROYAL 60ml
13,92 € 7,99 € 7.99 EUR
OFERTA 
BhM XLpro 100ml
5,95 € 5.95 EUR
OFERTA 
Risfort Plus 100ml
2,95 € 2.95 EUR
OFERTA 
Majirel Hight Lift
12,40 € 9,99 € 9.99 EUR
OFERTA 
Majiblond Ultra 50ml
9,67 € 7,79 € 7.79 EUR
OFERTA 
Majicontrast 50ml
12,40 € 9,99 € 9.99 EUR
OFERTA 
Majirel 50ml
12,40 € 9,99 € 9.99 EUR
OFERTA 
XpressColor 60ml
11,19 € 11.19 EUR
OFERTA 
BLOND EXPERT Coloración Permanente 60ml
11,50 € 11.5 EUR
OFERTA 
Koleston Perfect 60ml
14,76 € 9,99 € 9.99 EUR
OFERTA 
CT Instamatic Pinck Dream 60ml
12,95 € 9,06 € 9.06 EUR
OFERTA 
Andreia Color Permanente 100ml
6,99 € 6.99 EUR
OFERTA 
Tinte PCC Coloración Permanente 60ml
11,19 € 11.19 EUR